AUCTIONEERS | VALUERS | LAND & ESTATE AGENTS

R G Jones


Agwedd fodern gyda gwerthoedd traddodiadol.

Taking a fresh approach with traditional values.

R G Jones yw cangen broffesiynol Farmers Marts (R G Jones) Ltd ac ers 1953 mae wedi bod yn darparu gwasanaeth tir ac eiddo proffesiynol yng Ngogledd Orllewin a Chanolbarth Cymru a’r cyffiniau. Gyda swyddfeydd yn y Bala a Dolgellau yn ogystal â staff ar draws Eryri a Gogledd Cymru rydym yn cynnig gwasanaeth da i wasanaethu'r ardal. Fel tîm bychan rydym yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth personol a phroffesiynol bob amser.

------------------------------------------

R G Jones is the professional arm of Farmers Marts (R G Jones) Ltd and since 1953 has been providing a professional land and property service in and around North West and Mid Wales. With offices at Bala and Dolgellau as well as staff coverage across Snowdonia and North Wales we offer a good coverage to service the area. As a small team we endeavour to provide a personal and professional service at all times.

About Us